Общински профили

Избери

Поради липсата на данни за брутния вътрешен продукт на общинско ниво, индикаторът се ползва за измерване на силата, потенциала и производителността на местните икономики.

Номиналната добавена стойност най-вече отразява абсолютния размер на местната икономика. Очаквано най-висока добавена стойност се създава в столицата -  32 милиарда лева  2019 г., следвана от Пловдив с 3,9 милиарда лева, Варна 3,5 милиарда лева и Бургас с 2,1 милиарда лева. Обратно, най-малките местни икономики са тези на Трекляно (общо 112 хиляди лева добавена стойност), Чавдар (646 хиляди лева) и Ковачевци (1,2 милиона лева). По-голямата част – общо 187 – са общините с обем на добавената стойност под 100 милиона лева годишно за 2019 г.