Брой ученици в общообразователните училища

Избери година

Близо 582 хил. ученици в общообразователните училища в страната


Картата показва броя на учениците в общообразователните и специалните училища във всяка  община. През 2019 г. броят на учениците в страната е 581 957. В столична община учениците са 113 824, а в Пловдив и Варна са записани съответно 32 428 и 30 945 деца. В 92 общини броят на учениците в общообразователните училища е под 500.


Налични са карти за периода 2017-2019 г.


*Данните за 2019 г. отговарят на учебната година 2018/2019.


Източник на данните:
Национален статистически институт