Общински профили

Избери

В най-големият регионален пазар на труда – столичния – наетите през 2020 г. са 747, което е леко намаление от  768 хиляди през 2019 г. С над сто хиляди работници са и Пловдив (136 хиляди) и Варна (118 хиляди), като и двете общини губят по приблизително 10 хиляди наети спрямо предкризисната година. Повечето местни пазари на труда са малки, като в 225 общини броят на наетите лица е под 10 хиляди души, а в 81 са дори под 1000. 

Източник на данните:
НСИ