Разходи за придобиване на ДМА на човек от населението, 2018-2020 г.

Избери година

Най-високи през 2020 г. са разходите за дълготрайни активи в Девня (13,4 хиляди лева на човек от населението) и Раднево (10,9 хиляди лева), където са едни от най-големите компании у нас и това вероятно са техни инвестиции, планирани преди кризата. Висока остава инвестиционната активност през кризисната година като в столицата (7,8 хиляди лева на човек), но и в широката ѝ индустриална периферия – Елин Пелин (6,8 хиляди лева на човек), Божурище (6,6 хиляди лева на човек) Ботевград (5,4 хиляди лева на човек). В повечето общини обаче разходите на фирмите за ДМА са относително ниски – в 208 от тях те са под 2000 лева на човек, а в 133 – под 1000. Като абсолютна стойност най-високи са този тип инвестиции в София (10,3 милиарда лева), Пловдив (1,3 милиарда лева) и Варна (698 милиона лева), а с общ обем на разходите за ДМА над 100 милиона лева са 20 общини. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ