Общински профили

Избери

През 2020 г. не се наблюдава особено пренареждане на лидерите по номинална произведена продукция сред общините. Лидер продължава да е столицата със 76 милиарда лева, следвана от Пловдив с 11 милиарда и Варна със 7,7 милиарда лева. „Топ 10“ се допълва от големи икономически центрове, като изключение прави община Марица в индустриалната периферия на Пловдив с над 2 милиарда лева стойност на произведеното през годината. Извън големите градове, където доминират услугите, именно такъв е профилът на малките общини с висока произведена продукция – минни, енергийни или преработващи центрове, сред тях Гълъбово, Раднево, Девня, Раковски, Елин Пелин.  С над милиард лева продукция са общо 30 общини, а с под 100 милиона – 136. Конфиденциалността на информацията скрива от картата някои общини, които имат много големи предприятия, доминиращи местната икономика – такива са Пирдоп, Челопеч и Мирково. При наличие на данни общините от Средногорието също биха тежали на картата, както се вижда от доброто представяне на Панагюрище.

Източник на данните:
НСИ