Общински профили

Брой ученици в професионалните учлища, 2017-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ