Общински профили

Избери

Източник на данните:
ИСУН 2020, изчисленияна ИПИ