Реално изплатени суми за икономическа подкрепа в Covid-19 през ИСУН 2020 към 30.06.2022 г.

Избери година

Източник на данните:
ИСУН 2020, изчисленияна ИПИ