Общински профили

Промяна в изравнителната субсидия за общините между 2021 и 2022 г., %

Избери година