Средна оценка на ДЗИ по английски език, 2019-2022 г.

Избери година

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ