Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ