Разлика в населението според преброяването и оценката на НСИ за 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ