Общински профили

Дял на населението на 7 и повече години със средно образование, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ