Общински профили

Брой на икономически неактивните сред населението на 15-64 г., преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ