Население на един общински служител, 2021-2022 г.

Избери година

Източник на данните:
Министерство на финансите