Общински профили

Население по самооценка на здравето, преброяване 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ