Общински профили

Брой аптеки, 2022 г.

Избери година

Източник на данните:
ИАЛ, изчисления на ИПИ