Общински профили

Избери

Разпределението на чуждестранните инвестиции на човек от населението дава представа за важността на чуждите капитали в местните икономики. Традиционен лидер по този показател е Девня с 87 хиляди евро на човек, следвана от Гълъбово с 65 хиляди евро на човек от населението. В топ 5 вече се нареждат и общини от периферията на София, като в Божурище обемът на инвестициите достига 27 хиляди евро на човек, в Елин Пелин – 18 хиляди евро, а 14 хиляди са те в Каварна. Сред областните центрове единствено София (11,2 хиляди евро/човек) и Бургас (9,9 хиляди евро/човек) се класират в челната десетка. На картата се оформят и значителни райони, в които чуждестранни инвестиции практически липсват – големи части от Северна България, особено край река Дунав, по границата със Сърбия, както и в планинските райони.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ