Произведена продукция в нефинансовите предприятия, 2018-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ