Общински профили

Избери

От 257 общини, за които НСИ предоставя данни, в 146 е регистриран спад на добавената стойност през 2021 г. спрямо предишната година, а в 111 – ръст. Ясно се очертават няколко регионални клъстера, в които местната икономика бележи значителен растеж. Най-видимо е това в общините по Южното Черноморие, където връщането на поне част от чуждестранните туристи и по-засиленото присъствие на българите води до силен летен сезон, особено в сравнение с миналата година. Ръст регистрират и няколко групи общини в Северна България, в Добричко, Плевенско и Силистренско, в резултат на положителните тенденции в земеделието. Добре се справя и широката периферия на София, въпреки че самата столица отбелязва лек спад на годишна база.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ