Общински профили

Избери

През 2021 г. най-високите средни брутни месечни заплати в обществения сектор са в енергийните центрове Козлодуй (2951 лв./месец) и Раднево (2277 лв./месец), както и в Аксаково (2159 лв./месец) и столицата, където е концентрирана по-голямата част от държавната администрация (2009 лв./месец). В останалите общини заплатите в обществения сектор са под 2 хиляди лева месечно, като относително високи са те в областните центрове – Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Смолян, Русе, както и в някои общини с по-особен икономически профил, като Гълъбово и Асеновград. Прави впечатление също, че при „държавните“ заплати се наблюдават относително по-малки разлики между отделните части на страната, като с под хиляда лева месечно са били едва 11 общини, а най-ниското заплащане е било в Грамада (823 лв./месец). Причина за това е централизираното определяне на равнището на възнагражденията в значителна част от публичната сфера, което в общия случай не отчита регионалните различия в икономическото развитие и състоянието на пазара на труда.

Oчаквано при заплатите в частния сектор има по-чувствително разслоение. Лидер тук е Пирдоп (2391 лв./месец), следван от столицата (2176 лв./месец), Девня (2070 лв./месец), Гълъбово (2000 лв./месец) и Панагюрище (1937 лв./месец), а в топ 10 влизат и други водещи индустриални общини като Божурище и  Летница. Важно е да отбележим обаче, че данните за Мирково и Челопеч са конфиденциални, а те най-вероятно биха били сред лидерите. Формират се ясно видими клъстери с високи заплати около София, Пловдив, Габрово, Варна. С под хиляда лева средно брутно месечно обаче са цели 150 общини, а в Якоруда и Сърница частният сектор плаща на наетите средно под 600 лева.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ