Общински профили

Капиталови разходи на общините на човек от населението, 2021-22 г.

Избери

През 2022 г. общините са насочили приблизително 1,27 млрд. лева за инвестиции или около 30,8% повече спрямо 2021 г., което е значително увеличение дори ако вземем предвид инфлацията. Тъй като капиталовите разходи са свързани с конкретни инвестиционни проекти, динамиката при тях е далеч по волатилна. Макар и средният за страната ръст да е 30,8%, в 81 общини наблюдаваме свиване спрямо 2021г., а в 62 увеличението е над 100%.

Ако разгледаме размера на капиталовите разходи на жител на общината, най-висок е резултатът в Челопеч (3288 лева на човек от населението), Мирково (2198 лв./човек), Сухиндол (2068 лв./човек) и Трекляно (1387 лв./човек). Най-ниски са разходите в Дулово (23 лв./човек), Стамболово (31 лв./човек), Русе (48 лв./човек) и Руен (52 лв./човек).  Средните общински капиталови разходи на човек за страната са 196 лв., приблизително колкото са и в столичната община. В 109 от общините този показател е по-нисък. И тук по-високите стойности на индикатора се наблюдават в слабонаселените погранични и планински райони.

Източник на данните:
Министерство на финансите