Общински профили

Избери

По последни данни за 2021 г. броят на наетите по трудово и служебно правоотношение общо в страната достига 2,25 милиона души – видимо увеличение спрямо 2020 г., когато броят им беше спаднал до 2,2 милиона, но все още далеч от рекорда от 2019 г., когато наетите бяха 2,32 милиона души.

Най-голям е броят им в столицата – 761 хиляди души, следвана от Пловдив със 138 хиляди души и Варна със 121 хиляди. Общините с над 20 хиляди наети са общо 16. Общините с под 1000 наети са 82, с под 2000 – 136, или половината от всички. Очаквано предвид голямото им население, всички общини в челните двадесет са областни центрове.

Между 2020 и 2021 г. най-голям ръст на наетите – със 13,8 хиляди души – се наблюдава в столицата, резултат както на много динамичния пазар на труда и голям брой свободни работни места, така и на положителната миграция в пред кризисния период. В рамките на година наетите във Варна нарастват с  3,5 хиляди души, а значителен ръст се наблюдава и в Пловдив (2,3 хиляди души), Несебър (1,23 хиляди души) и Марица (893 души). Относително малък брой общини губят наети между 2020 и 2021 г., като най-сериозен е спадът в Добрич (-474 души), Казанлък (-396 души) и Димитровград (-353 души). Положителна динамика на повечето места отразява най-вече бързото възстановяване на пазара на труда след ковид пандемията.

Източник на данните:
НСИ