Общински профили

Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебни 2019 - 2023 г.

Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ: Средният резултат от Държавния зрелостен изпит по български език и литература на всички явили се в общината. 

През 2023 г. общо 45 890 ученици са се явили на задължителната матура по БЕЛ, повишение с почти 3 хиляди души в сравнение с предишната учебна година. Средната оценка е „Добър“ 3,93 или 4 стотни по-малко от оценката за 2022 г. Вече втора година зрелостниците обаче остават далеч от средните си постижения от миналото десетилетие, когато средната оценка по БЕЛ се движеше в порядъка на 4,20-4,30, в зависимост от годината.

Общината с най-висока средна оценка на пролетната сесия по БЕЛ за поредна година е Челопеч, с много добър (4,58), следвана от няколко общини в Смолянско  – Златоград (4,57), Неделино, (4,51), Рудозем (4,27). След по-големите градски центрове с относително добро представяне е Столична община (4,24), Смолян (4,17), Пловдив (4,15), Варна (4,14), но нито един областен център тази година не успява да стигне до средна оценка „много добър“.

Повод за по-голямо притеснение са не толкова обаче спадовете в резултатите на лидерите, колкото влошаването на най-слабите. През 2023 г. има цели 6 общини – Земен, Крушари, Якимово, Струмяни, Хитрино и Камено – в които средната оценка на учениците е Слаб (2), тоест нито един от явилите се не е успял да постигне положителен резултат.

Със среден резултат под Среден (3) са вече 80 общини в сравнение с 69 година по-рано. И докато е вярно, че повечето от тях са малки, и съответно успехът на отделните ученици влияе много на средния резултат, в немалка част от тях се явяват по няколко десетки ученици, а в две – над 100, което говори за системни проблеми в  местното училищно образование. Показателно е също обстоятелството, че от почти 2,3 хиляди ученици, явили се на ДЗИ в общини със средна оценка под Среден (3), само един се е явил на матурата по математика. Обратно, големият брой ученици, положили изпита по математика, са струпани в лидерите по БЕЛ, най-вече столицата, Варна и Пловдив.


Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ