Общински профили

Размер на данъчна ставка за годишeн патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обект, 2021-23 г.

Избери