Общински профили

Население на един лекар, 2018-2022 г.

Източник на данните:
НСИ