Общински профили

Общ размер на заплатите на трудовите мигранти, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ