Общински профили

Събираемост на данъка върху недвижимите имоти, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
Министерство на финансите