Общински профили

Средна събираемост на данъците върху превозните средства и недвижимите имоти, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
Министерство на финансите