Общински профили

Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението, 2019-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ