Общински профили

Дял от наетите, които пътуват ежедневно за работа в София, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ