Общински профили

Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината, 2020-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите