Общински профили

Собствени приходи на общините, 2020-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите