Общински профили

Инсталирани ВЕИ мощности на човек от населението (към 30.06)

Избери

Инсталирани ВЕИ мощности на човек от населението: сборът от мощностите на инсталираните и активни ВЕИ мощности в общината, разделен на средногодишното население на общината.

Инсталираните ВЕИ мощности у нас са сравнително равномерно разпределени по територията на страната, с изключение на Северозападна и части от Североизточна България, където възобновяемото електропроизводство не е толкова добре развито. Само в пет общини в страната няма нито една електроцентрала, добиваща възобновяема енергия – Бяла (област Русе), Мирково, Ново село, Перущица и Сатовча. Средно на човек за цялата страна се падат по 1,05 kW инсталирани ВЕИ мощности, като в 84 общини тази стойност е по-висока. Спрямо населението ВЕИ капацитетът е най-висок в Централна и Югоизточна България и край Северното Черноморие, както и в отделни планински общини в Рила и Пирин.