Полезна площ на жилищните сгради на човек от населението, 2018 г.

Избери година

Полезна площ на жилищните сгради на човек от населението, 2018 г.

Източник на данните:
Национален статистически институт