Дял на напусналите ученици между I и VII клас, учебна 2018/19 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ