Брой напуснали ученици между I и VII клас, 2018/19 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ