Областните центрове водят по достъп до лекари

23 февруари 2020 г.

Картата на този показател е доста шарена, което от своя страна означава, че разпределението на здравния персонал е доста неравно, като варира от един лекар на 101 души в Плевен, благодарение на медицинския университет, до един лекар на 6572 души в Горна Малина. Повечето общини спадат в диапазона между 500 и 1500 души на един лекар.

На първите три места са общините Плевен (101 души на един лекар), Пловдив (121 души на един лекар) и Панагюрище (123 души на един лекар). Тенденцията в Панагюрище е силно положителна, което е провокирано от големите инвестиции в местната болница през последните години. 

Прави впечатление, че гъстотата на лекарите е най-висока в областните центрове, в следствие на струпването на болниците в тях. Обратно, в общините близо до тях, както и в планинските и граничните територии медицинският персонал е по-малко.


https://265obshtini.bg/map/33