Приходи от износ

28 август 2020

Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме приходите на нефинансовите предприятия от износ по общини за 2018 г. Индикаторът е показателен от една страна за връзките на общинските икономики с международните пазари, от друга – за възможностите на местните износители.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Претеглени спрямо населението, най-висока левова равностойност на приходите от износ имат малки общини с подчертано индустриален фокус. На първо място се нарежда Девня, с 81 хиляди лева на човек от населението, а на второ – Марица, с почти два пъти по-малко – 41 хиляди, а Божурище е близо зад нея, с 40 хиляди лева на човек от населението. Повечето общини са с приходи от износ под 5000 лева на човек, а в 55 от тях такива липсват, или данните са конфиденциални заради присъствието на един голям износител. Сред големите градове по този показател най-добре се представя Бургас (24 хиляди лева на човек), следван от столицата (21 хиляди) и Русе (13 хиляди).

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Очаквано, общият обем на приходите от износ зависят най-вече от размера на регионалната икономика. По тази причина, София има почти шест пъти по-големи приходи от износ след втората община Бургас – 28,4 милиарда срещу 5,1 милиарда лева през 2018 г. По-малките индустриални икономики обаче също постигат значително високи резултати – след първите пет се нареждат Петрич (1,3 милиарда лева), Марица (1,3 милиарда) и Ботевград (1,1 милиарда). Същевременно, 149 общини са с под 100 милиона лева приходи от износ.