Общински профили

Минимална работна заплата като дял от средната брутна заплата, 2018 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ