Общински профили

Среден успех на НВО по БЕЛ и математика след 10 клас, 2021 г.

Избери

Среден успех на НВО по БЕЛ и математика след 10 клас: Средният резултат на съответния изпит за явилите се в общината.

През 2021 г. на челните места в класацията по български език и литература се нареждат учениците от смолянската община Неделино, с 61 точки от възможни 100. Високи резултати постигат и в Челопеч и Рудозем (по 58 точки), следвани от Божурище (55) и Столична община и Смолян (по средно 54 точки).  Средната за страната стойност са 45 точки, като само една община – Добричка – постига средно под 10 точки, а с под 20 са 29 общини. Сред водещите икономически центрове с високи резултати са и Варна (52 точки), Пловдив, Велико Търново и Стара Загора (51 точки).

Неделино оглавява класацията и на изпита по математика с 68 точки, следвана от Баните (61 точки) и Рудозем (56 точки). Челната петица се допълва от Борино и Елхово с по 54 точки. Интересно е да се отбележи, че на предните места в подреждането са най-вече относително малки общини, като столицата и Варна излизат чак на 35-то място с 33 точки,  а Пловдив е с едва 29.

Прегледът на данните откроява две ясни тенденции. Първата е устойчиво добрите класирания на учениците в почти всички ученици в общините на област Смолян , които (както сме посочвали нееднократно) са сред най-добрите примери за реформа и подобрение на резултатите през последното десетилетие до степен, че да са сравними с водещите центрове.

Втората е голямата разлика между постиженията на учениците по БЕЛ и математика. Броят на общините, в които средният брой точки по математика е по-висок от този по БЕЛ е едва 38, и всички са в групата на малките. В другия край, при цели 32 общини разликата в резултата е над 20 точки в полза на БЕЛ, сред тях Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, Русе, Видин. Трябва да се има предвид и че при математиката разликите между отделните училища също са по-значителни, като най-високи резултати получават специализираните училища в големите градове (Софийската математическа гимназия, да речем, има средно 91 точки, Варненската  - 84, при това с голям брой явили се ученици).

Източник на данните:
МОН, data.egov.bg