Общински профили

Преподаватели в общообразователните и специалните училища на 1000 ученика, 2016-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ