Общински профили

Престъпления, завършили с осъждане на 1000 души от населението, 2020 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ