Общински профили

Чакащи за социална услуга „Асистентска подкрепа“, 2021 г.

Избери

Към края на 2021 г. чакащи за услугата „Асистентска подкрепа“ има в половината български общини (132), а общата им бройка е 2478 души. Картата на България ясно показва, че има много чакащи в районите около Русе и Силистра, Кърджали и Смолян, Видин. В община Руен чакащите достигат 156, в Ардино – 150.

Отнесени към броя на населението най-много са чакащите в общините Ардино, Сандански и Гърмен.

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане