Общински профили

Брой ученици в общообразователните учлища, 2017-2022 г.

Избери

Голяма част от учениците в общообразователните училища са съсредоточени в големите общини с най-много население. През учебната 2021/22 г. от 558 хиляди ученици 118 хиляди са в столицата, 32 хиляди в Пловдив, други 30 хиляди – във Варна, а с по над 10 хиляди ученици са и Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. В общо 170 общини учениците са под 1000, а най-малко учат в общообразователните училища в Ковачевци (16 ученика) и Макреш (20 ученика). Спад в броя на учениците в общообразователните училища се наблюдава в 235 от 256-те общини на страната, като най-значителен е той във Враца (-1325 ученика в рамките на пет учебни години), Пазарджик (-929 ученика) и Добрич (-888 ученика). За същия период почти целият ръст е съсредоточен в столицата (5964 ученика), следвана от Несебър (168 ученика).