Общински профили

Дял на населението на 7 и повече години със средно образование, 2021 г.

Избери

Делът на населението на 7 и повече години със средно образование представлява броят на завършилите средно образование в общината, съотнесен към броя на населението на 7 и повече години в общината според преброяването на населението от 2021 г. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ