Общински профили

Брой заети във възрастовата група 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ