Общински профили

Дял на населението под 16 години с над 50% степен на увреждане, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ