Общински профили

Произведена продукция в нефинансовите предприятия, 2018-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ