Общински профили

Промяна в коефициента на безработица между 2020 и 2022 г.

Избери

Промяна в коефициента на безработица между 2020 и 2022 г. е разликата между коефициента на безработица през 2022 г. и коефициента през 2020 г.

В динамика почти всички общини в страната регистрират значително намаление на коефициента на безработица спрямо негативните рекорди от 2020 г., като спад има в 225 общини. Повишение с над 1 пр.п. е регистрирано в едва 23, като повечето от тях са съсредоточени край Видин и Кърджали. Най-бързото възстановяване се наблюдава най-вече в малки общини, като спад с над 10 пункта има  Летница, Николаево, Долна баня, Якимово, Борован, Ружинци, Ситово. Видими подобрения има и в черноморските и планински общини, където сривът в туризма доведе до много бързо влошаване в годините на ограничителни мерки. Възстановяването в големите градове е относително по-бавно – 1,8 пр.п. в София, 2 пр.п. във Варна, 1,7 пр.п. в Пловдив. Това е до голяма степен обяснимо предвид относително по-малкия удар, който местните пазари на труда понесоха в хода на пандемията, а също и това, че те така или иначе от няколко години са близо до „санитарния“ минимум на безработицата.

Източник на данните:
Агенция по заетостта, изчисления на ИПИ