Общински профили

Средна оценка на ДЗИ по математика, учебни 2019 - 2023 г.

Избери

Средна оценка на ДЗИ по математика: Средният резултат от Държавния зрелостен изпит по математика на всички явили се на конкретния изпит в общината.

На зрелостния изпит по математика най-високите оценки са в отделни малки общини – лидер е Елхово с Отличен (5,87), но с явили се 9 ученика, следван от Враца (5,11 при 17 ученика), Сунгурларе (5,03) и Крумовград (4,85), но в последните две „средната“ оценка се формира от по един явил се зрелостник. Сред общините с над 100 положили изпита по математика относително високи са резултатите в Столична община (4,58), Варна (4,41), Бургас (4.07) и Пловдив (4,02). За поредна година обаче интересът към зрелостния изпит по математика е много нисък – явили са се едва 1,7 хиляди ученици, но пък в едва 4 от  общините тях средна оценка е под Среден (3).

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ